Forside

Sønderholm Antenneforening

Forside

Velkommen til Sønderholm antenneforening

 

Generalforsamling

 

Afholdes d. 20 marts 2018 kl. 19.00 Sted: Sognegården

se dadsorden under generalforsamling

Prisstigning pr. 1.4.2018, se under tv pakker

 

Det fremtidige medlemsbidrag vil pr 1/7 2017, andrager kr. 102,00 mod de nuværende kr. 79,00 – opkræves pr. halve år, forud.

 

Ved en internet hastighed på 50/50, kan man for en merpris på 30 kr./pr mdr.

få en hastighed på 100/100 og dette giver mulighed for gratis sikkerheds pakke.

 

 

Vedr. antennetvisten:

 

Forhandlingen mellem You See og lodsejer er brudt sammen. Antenneforeningen har tilbudt TDC/You See en forhandling vedr. salg af masten til TDC/You See, men vi har intet hørt fra You See, vedr. vores tilbud. Vi har desuden opsagt vores aftale med You See, efter trusler om yderligere foged og sagsanlæg mod antenneforeningen fra lodsejer.

Situationen vedr. Telenor.s lejemål, kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Bestyrelsen har besluttet, vi ønsker ikke flere udgifter til advokater, da vi har haft rigelige udgifter til sagen indtil d.d..

 

Antenneforeningens opsigelse til TDC/You See, som påbudt fra lodsejer, er først gældende fra d. 11. aug. 2016. Det er lodsejer der har opsagt TDC/You See fra d. 1. June. Vi har ikke haft indfydelse den nuværende situation.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Der er mulighed for at se web tv på din computer/ tablet.

Link til info vedr. Web TV .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved