Forside

Forside

Velkommen til Sønderholm antenneforening


10.02.2023: Stofa har meddelt os, de ikke kan nå at regulere fejl i opkrævningen før april mdr. pga. indberetning til betalingsservice.


Opdatering: Sønderholm antenneforening har haft kontakt til Stofa vedr. fejl på opkrævninger i jan. og feb. mdr. Fejlen vil blive rettet på opkrævningen for marts mdr.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Generalforsamling, Sønderholm sognegård

 


Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretningom foreningens virksomhed i der forløbne år.

3.Aflæggelse af regnskab.

4. Eventuelle forslag.

5. Fastsættelse af tilslutningsafgift og evt. medlemsbidrag for det kommen år.

6. Valg til bestyrelse og bestyrelsessupplant.

7.Valg af 1 revisor.

8. Eventuelt.

    

-----------------------------------------------------------------------------------------

Pris for tv-pakker forudsætter fiber fra Norlys/Stofa.

Der komme ingen  prisstigninger år 2021.


Priser på TV pakker pr. 26.10.2020

Lille tv pakke        150 kr/mdr. 

Favorit tv-pakke    385 kr/mdr. 

Stor tv-pakke         565 kr/mdr. 

Se mere under tv pakkerVedr. antennetvisten:


Forhandlingen mellem  You See og lodsejer er brudt sammen. Antenneforeningen har tilbudt TDC/You See en forhandling vedr. salg af masten til TDC/You See, men vi har intet hørt fra You See, vedr. vores tilbud. Vi har desuden opsagt vores aftale med You See, efter trusler om yderligere foged og  sagsanlæg mod antenneforeningen fra lodsejer.

Situationen vedr. Telenor.s lejemål, kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Bestyrelsen har besluttet, vi ønsker ikke flere udgifter til advokater, da vi har haft rigelige udgifter til sagen indtil d.d..


Antenneforeningens opsigelse til TDC/You See, som påbudt fra lodsejer, er først gældende fra d. 11. aug. 2016. Det er lodsejer der har opsagt TDC/You See fra d. 1. June. Vi har ikke haft indfydelse den nuværende situation.


-------------------------------------------------------------------------------------------

Der er mulighed for at se web tv på din computer/ tablet.

Link til info vedr. Web TV .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------