Forside

Sønderholm Antenneforening

Forside

Velkommen til Sønderholm antenneforeningOBS:Generalforsamling d. 17. marts er udsat på ubestemt tid.

 

Generalforsamling 2020 afholdes ????? kl. 00.00 i sognegården.

Se dagsorden under generalforsamling.


Priser på TV pakker pr. 01.01.2020

Lille tv pakke        155 kr/mdr. - 34 kr

Favorit tv-pakke    405 kr/mdr. - 34 -

Stor tv-pakke         585 kr/mdr. - 34 -

Se mere under tv pakker


Meddelelse
Antenneforeningens bestyrelse har indgået aftale med Eniig om, at de fra den 1. juli
2019 opkræver hele betalingen for net og kanaler – det betyder, at der fremadrettet
ikke kommer opkrævning fra Sønderholm Antenneforening.
På opkrævningen vil der fremgå, og være fratrukket, den rabat som tilkommer
medlemmer af Antenneforeningen - kr. 34,00 som er fastsat af bestyrelsen jvf.
nedenstående.
På generalforsamlingen den 25. marts 2019 bad bestyrelsen om mandat til i det
kommende år, at fastsætte medlemsrabatten ud fra en vurdering som påvirkes
meget af den uafklarede fremtid for antennen – en enig generalforsamling gav dette
mandat.
Mandatet gælder også for fastsættelse af administrationsgebyr i forbindelse med ny
oprettelser, genåbninger og lign.
Eniig udsender brev, hvor de oplyser om den fremtidige fakturering, og ligeledes
opfordre medlemmer til fortsat medlemskab af Antenneforeningen for at bibeholde
den rabat der oppebæres ved medlemskab.


Vedr. antennetvisten:


Forhandlingen mellem  You See og lodsejer er brudt sammen. Antenneforeningen har tilbudt TDC/You See en forhandling vedr. salg af masten til TDC/You See, men vi har intet hørt fra You See, vedr. vores tilbud. Vi har desuden opsagt vores aftale med You See, efter trusler om yderligere foged og  sagsanlæg mod antenneforeningen fra lodsejer.

Situationen vedr. Telenor.s lejemål, kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Bestyrelsen har besluttet, vi ønsker ikke flere udgifter til advokater, da vi har haft rigelige udgifter til sagen indtil d.d..


Antenneforeningens opsigelse til TDC/You See, som påbudt fra lodsejer, er først gældende fra d. 11. aug. 2016. Det er lodsejer der har opsagt TDC/You See fra d. 1. June. Vi har ikke haft indfydelse den nuværende situation.


-------------------------------------------------------------------------------------------

Der er mulighed for at se web tv på din computer/ tablet.

Link til info vedr. Web TV .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


 Copyright © All Rights Reserved