Generalforsamling

Sønderholm Antenneforening

Generalforsamling

OBS:Generalforsamling d. 17. marts er udsat på ubestemt tid.


Afholds d. ????   2020 kl. 19.00

Sted: Sognegården

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3. Aflæggelse af regnskab.

4.  Eventuelle forslag.

5. Fastsættelse af medlemsbidrag og tilslutningsafgift for det kommende år.

6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter – på valg er Frode Fich, Karsten Tilsted og Leif Krogshave-alle tre modtager genvalg.

7.  Valg af 2 revisorer.

8. Eventuelt.


Forslag til behandling under dagsordenens pkt. 4 skal med navns underskrift tilstilles et

bestyrelsesmedlem senest 4 dage før generalforsamlingen finder sted.


Med venlig hilsen

BestyrelsenSuppleanter:

1. suppleant,

2. suppleant, Kirsten Mathisen,

7. Valg af 2 revisorer

Jørgen Kristensen,

Erling Sørensen,


Copyright © All Rights Reserved